Rozpoczął się drugi dzień matur. Dziś egzamin z matematyki

Przed godziną tegoroczni maturzyści rozpoczęli drugi dzień matur. Dziś przystępują do egzaminu z 'królowej nauk’ czyli matematyki na poziomie podstawowym. W Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu zdaje go 42 osoby.

– Wydaje mi się, że nie ma czym się stresować. Stres nie pomoże. W szkole dużo materiału przerobiliśmy, z notatek powtarzałem, nie ma czego się bać – mówił chwilę przed rozpoczęciem Mateusz Świstak Z SMS-u. – Niczego się nie boję, oglądałem matematyczne tiktoki i coś tam powtarzałem – mówił Kacper Kasprzyk.

-Jestem pewna, że moi absolwenci sobie świetnie poradzą – ocenia dyrektorka dawnego „Norwida”, Anna Trojanowska. – Jestem przekonana, że zostali świetnie przygotowani przez naszych nauczycieli. Na pewno jest duży stres, bo jest to dziedzina wymagająca logicznego myślenia, przekształcania wzorów, umiejętności liczenia, więc nie będzie to egzamin łatwy – dodaje Anna Trojanowska.

Abiturienci arkusze egzaminacyjne otworzyli punktualnie o 9. Na napisanie matury przewidziano 180 minut.

/mor/

Ważne wydarzenia