Biegam bo lubię w innej lokalizacji

Zajęcia biegowe w ramach akcji „Biegam Bo Lubię” w Ostrowcu Świętokrzyskim zostały przeniesione do innej lokalizacji.

Teraz odbywać się będą na terenie dwóch boisk wielofunkcyjnych. Pierwsze zlokalizowane jest na terenie Parku Miejskiego (obok ul. Mickiewicza) a drugie w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Świętokrzyskiej.
Decyzja ta została wymuszona na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przez najnowsze interpretacje rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii. Zajęcia mogą być organizowane wyłącznie na terenie obiektów o charakterze zamkniętym, a Ośrodek Wypoczynkowy Gutwin takim obiektem nie jest i nie ma tu możliwości skutecznego odseparowania uczestników zajęć od przypadkowego kontaktu z osobami postronnymi.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia na każdym z w/w boisk będzie możliwość prowadzenia zajęć dla jednej grupy o liczebności nie większej niż 14 osób plus maksymalnie 2 trenerów, z wyłączeniem obsługi ośrodka. Na boiskach tych nie będzie jednak możliwości korzystania z przyborów sportowych będących na ich stanie. Wciąż obowiązuje też weryfikacja uczestników przez trenerów prowadzących zajęcia na imiennych listach uczestników przekazywanych po zajęciach koordynatorowi BBL.

Nie zmieniają się terminy zajęć, które jak do tej pory odbywać się będą w każdy wtorek i czwartek o godzinie 18.30 oraz w każdą niedzielę o godzinie 9.30.. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

/marsz/

Podziel się

Ważne wydarzenia