Raport o stanie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2022 rok. Dyskusja radnych i głosowanie na najbliższej sesji

Na ostatniej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w poniedziałek 29 maja, zaprezentowany został raport o stanie gminy za 2022 rok. Głosowany, wraz z uchwałą o udzielenie prezydentowi Ostrowca absolutorium za poprzedni rok, będzie podczas kolejnej sesji.

Raport, który każdego roku prezentować muszą wszystkie samorządy zawiera podsumowanie działalności prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację budżetu, programów i strategii, czy uchwał radnych.

– Cieszy z pewnością to, że gmina, w skali wszystkich samorządów terytorialnych w Polsce, jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, które nie mają żadnego zadłużenia. To pozwala nam myśleć o większych inwestycjach, o śmielszych planach – mówi Artur Łakomiec, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego. Podkreśla, że miasta nie omijają oczywiście problemy i raport opisuje też wyzwania na kolejne lata. – Najsłabszym puntem, o którym myślimy już od dawna, jest odpływ ludzi młodych. To oczywiście problem większości miast, miasteczek w kraju. Staramy się przyciągać inwestorów do Ostrowca, ale mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że tereny inwestycyjne w mieście i wokół Ostrowca kurczą się. To też jest dla nas bardzo ważny temat. Chcemy móc proponować im gotowy, oczekiwany przez nich produkt – dodaje.

Obszerny dokument liczy 265 stron i odsyła do innych, w tym do przyjętej niedawno Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030. Jeden z sześciu rozdziałów opisuje na przykład zrealizowany już prawie projekt 'Ekologiczny Transport Miejski’. Opublikowany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu miasta.

Na najbliższej sesji Raport o stanie gminy za 2022 rok będzie przedmiotem dyskusji radnych, którzy głosować też będą uchwały o udzieleniu absolutorium dla prezydenta Ostrowca za wykonanie budżetu w poprzednim roku.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia