WSA: Komisja rewizyjna w Bałtowie wybrana zgodnie z prawem

Komisja rewizyjna Rady Gminy w Bałtowie została wybrana zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i może pracować. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach na posiedzeniu 6 czerwca. Sprawę do sądu skierowała wojewoda świętokrzyski, bo uchwałę o powołaniu komisji rewizyjnej z listopada 2018 roku zaskarżyli radni z klubu 'Przyjazna Gmina’ wójta Huberta Żądło.
– Sędzia sprawozdawca na ogłoszeniu wyroku stwierdziła, że skoro klub radnych nie korzysta z zagwarantowanego im przez ustawę o samorządzie uprawnień i odmawia wskazania swojego przedstawiciela do komisji rewizyjnej, to komisja powinna zostać powołana przez radę z pominięciem przedstawiciela tego klubu, a nieskorzystanie przez klub radnych do ustawowego prawa do posiadania swojego przedstawiciela w komisji rewizyjnej nie może uniemożliwić utworzenia tej komisji i doprowadzić do paraliżu pracy rady – informuje Leszek Smoliński, przewodniczący Rady Gminy Bałtów.
Przypomina, że pierwszy kandydat zgłoszony przez klub 'Przyjazna Gmina’ nie zyskał akceptacji radnych w głosowaniu, a Klub nie chciał wskazać innego kandydata.
– Z wyrokami sądu się nie dyskutuje – mówi wójt Hubert Żądło, ale przypomina, że podobna sytuacja była w powiecie.
W powiecie ostrowieckim komisję rewizyjną radni powołali na sesji w grudniu. W jej składzie nie znalazł się nikt z opozycyjnego klubu PiS, bo choć początkowo zgłosili kandydatów, to tuż przed głosowaniem kandydaci się wycofali. Komisję powołano więc – tak jak w Bałtowie – bez opozycji w składzie. Klub PiS skierował skargę do wojewody i wtedy wojewoda uchwałę o wyborze komisji unieważniła. Wojewódzki Sąd Administracyjny, do którego odwołał się powiat uznał z kolei, że komisja rewizyjna nie może pracować bez przedstawicieli wszystkich klubów radnych, bo tak mówi ustawa o samorządzie powiatowym. Po tym Rada Powiatu musiała dokonać ponownego wyboru składu komisji rewizyjnej.
Sprawa komisji rewizyjnej Rady Gminy Bałtów może mieć jeszcze swój ciąg dalszy, bo zainteresowani mają prawo do odwołania.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia