W Nietulisku Dużym powstanie quest opowiadający o historii staszicowskiej walcowni żelaza

Fot. Świętokrzyskie Travel

W Nietulisku Dużym w gminie Kunów, członkowie tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich Kalina, ale nie tylko, uczestniczyli we wtorek, 11 lipca w warsztatach związanych z przygotowaniem questu, który będzie oprowadzał turystów po ruinach staszicowskiej walcowni żelaza.

To pozostałość po zakładzie, który w latach 30 – tych XIX wieku powstał tam z inicjatywy Stanisława Staszica i był ważnym elementem Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Fabryka działała do roku 1903. Dziś oglądać można między innymi budynki dawnej dyrekcji, portierni oraz suszarnię, jaz piętrzący, jaz ulgi którym odprowadzano wodę z terenu zakładu walcownię i miejsce po dawnym stawie.

– Nietulisko to piękne, historyczna miejscowość. Mamy tu trzy mosty kamienne z XIX wieku oraz trzy kanały – świśliński, kunowski i od rzeki Kamiennej. To wszystko powstało 200 lat temu, dotychczas stoi, funkcjonuje i jest używane – mówi Teresa Wykrota, prezes KGW Kalina.

Kilka lat temu gmina Kunów oczyściła teren odsłaniając ruiny. Mieszkańcy tego terenu chcą zaangażować się w promocję pod kątem turystycznym, nawiązali więc współpracę z Fundacją Mapa Pasji z Krakowa, która pomaga w tworzeniu questów i ścieżek turystycznych. We wtorek, 11 lipca zorganizowane zostały wyjątkowe warsztaty.

– Spotkaliśmy się w gronie 25 osób, głównie seniorów, mieszkańców Nietuliska Małego i Dużego, Fabrycznego, Górnego, Zjednoczyliśmy siły i wszyscy chcemy ratować zabytek i wypromować go. Będziemy tworzyć rymowane opowiadanie o historii walcowni w Nietulisku Dużym – wyjaśnia Teresa Wykrota.

Quest powinien być gotowy jesienią, ale jego oficjalna promocja nastąpi dopiero na wiosnę 2024 roku. Wypada wtedy 200. rocznica wystąpienia Stanisława Staszica do ówczesnego parlamentu z projektem wybudowania walcowni żelaza.

/sla/

Podziel się

Ważne wydarzenia