Przewrót w SM Krzemionki. Mieszkańcy przeprowadzili walne zgromadzenie. Chcą odwołania prezes spółdzielni

Walne zgromadzenie przeprowadziła wczoraj grupa mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej 'Krzemionki’ w terminie, w którym zwołał je zarząd spółdzielni,a później odwołał. Wzięło w nim udział 215 mieszkańców.

Mieszkańcy osiedli Stawki, Ogrody i Radwana spotkali się przed Osiedlowym Domem Społecznym Malwa, ale sala nie była przygotowana. Dlatego przed budynkiem wybrane zostało prezydium obrad, a wybrany przewodniczącym Jarosław Gomuła otworzył walne zgromadzenie. – Najważniejszym punktem tego zgromadzenia jest wybór nowej Rady Nadzorczej, bo kadencja obecnej upłynęła już dwa lata temu. Początkowo taki stan nie budził zastrzeżeń, bo wynikał z sytuacji, jaką przyniosła pandemia koronawirusa. Co ważne obecna Rada Nadzorcza działa też w niepełnym składzie, bo zamiast jedenastu członków jest pięciu. Właściwie nie wiadomo dziś co to za organ. Ważnym punktem będzie też udzielenie zarządowi absolutorium, bo chcemy tu wyrazić swoją opinię na temat pracy zarządu – mówi Robert Cedro, który sam kandydował do tego organu.

Zgromadzenie, zgodnie z wolą mieszkańców, zostało przeniesione do sali szkoły podstawowej nr 14, gdzie uczestnikom wydane zostały  mandaty. Sala została wcześniej przygotowana, wyposażona w nagłośnienie. Czekała też urna, konieczna do przeprowadzenia tajnych głosowań.
– Dbamy o dochowanie wszelkich procedur, żeby nie można było – także przed sądem – zakwestionować wyników walnego zgromadzenia- podkreśla Jarosław Gomuła, jego przewodniczący. – Nie chcemy uchybić żadnego przepisu, żadnego paragrafu statutu spółdzielni i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – dodaje.

Mieszkańcy najpierw głosowali w sprawie absolutorium dla prezes Ewy Żelazowskiej i jednogłośnie go nie udzielili. Wtedy zgłoszony został wniosek formalny o odwołanie Ewy Żelazowskiej z funkcji prezesa spółdzielni oraz o odwołanie Magdaleny Lis z funkcji członka zarządu. W tajnym głosowaniu nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu – wszyscy opowiedzieli się za odwołaniem obu tych osób z zajmowanych stanowisk – a odczytane przez przewodniczącą komisji skrutacyjnej wyniki głosowania zostały przyjęte brawami.

W drodze tajnego głosowania odbyły się też wybory do Rady Nadzorczej. Kandydatów było dwunastu – czyli o jednego więcej niż członków tego organu. – Zgodnie z przepisami każdy mógł startować w tych wyborach – mówi Piotr Węglewicz, jeden z kandydatów i wiceprzewodniczący walnego zgromadzenia. – Zgodnie z przepisami na piętnaście dni przed terminem pierwszej części walnego zgromadzenia każdy z kandydatów musiał złożyć akces  kandydowania do Rady Nadzorczej i każdy z kandydatów tego obowiązku dochował i potwierdza to kserokopią wniosku z potwierdzeniem dostarczenia do spółdzielni – zapewnia.

Kandydaci do Rady Nadzorczej zaprezentowali się, były im zadawane pytania. W większości byli przyjmowani oklaskami. Później przeprowadzone zostały wybory.

Dziś druga część walnego zgromadzenia dla mieszkańców osiedla Rosochy. Początek o 16.00. w Osiedlowym Domu Społecznym 'Malwa’. Jeżeli dziś – jak wczoraj – sala nie będzie przygotowana – zgromadzenie odbędzie się w szkole podstawowej nr 14.00. Dopiero po tej części poznamy wyniki wyborów do Rady Nadzorczej. Jak udało nam się ustalić – dziś jeszcze nowy skład może się ukonstytuować, a protokoły z walnego zgromadzenia w poniedziałek zostaną przedstawione władzom spółdzielni Krzemionki.

Wczorajsze walne zgromadzenie odbywało się bez udziału członków zarządu i obecnej rady Nadzorczej.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia