Kolejny parking w Ostrowcu Św.

Zakończyły się już prace związane z budową parkingu na osiedlu Rosochy, zlokalizowanego przy ulicy Ogrodowej. Zadanie to zrealizowała Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki przy współpracy z gminą Ostrowiec w ramach programu rewitalizacji miasta.

Jest to jedno z czterech przedsięwzięć rewitalizacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki realizowanej wspólnie z gminą – mówi Jerzy Kuźnia, wiceprezes spółdzielni Krzemionki.

– Łącznie wykonano 59 miejsc postojowych, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Poszerzono
i wyremontowano drogę dojazdową do parkingu, a także wybudowano nową drogę dojazdową do
ul. Ogrodowej o długości około 50 metrów wraz z infrastrukturą towarzyszącą – dodaje.

Krzemionki są jedną z dwóch spółdzielni mieszkaniowych, które podpisały porozumienia z gminą
i wspólnie realizują program rewitalizacji. Przypomnijmy, że ubiegłym tygodniu oddany został także parking na os. Ogrody.

Mieszkańcy okolicznych bloków na osiedlu Rosochy, dzięki tej inwestycji mają teraz świetne miejsca parkingowe. Nie parkują na trawie – mówi Jarosław Górczyński, prezydent miasta.

Realizowany w Ostrowcu projekt obejmuje 11 zadań inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane do października 2021 roku przez gminę, Spółdzielnię Mieszkaniową Krzemionki i Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową.

Całkowity koszt projektu to ponad 34 mln zł, około 11 mln zł to wkład własny gminy oraz dwóch spółdzielni.

 

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia