Krzemienny Krąg będzie współpracował z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie w zakresie pszczelarstwa

Lokalna Grupa Działania 'Krzemienny Krąg’ formalizuje współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie w zakresie problematyki pszczelarstwa. W sobotę na rozpoczęcie Konferencji Pszczelarskiej podczas Świętokrzyskiego Święta Pszczoły w Bałtowie prezes Jarosław Kuba podpisał z profesorem Krzysztofem Kowalczykiem, rektorem lubelskiej uczelni porozumienie w tej sprawie.

– Porozumienie dotyczy naszej współpracy w projektach badawczych, organizacji wspólnych konferencji naukowych i popularyzatorskich, a także skorzystania z potencjału, jakim dysponuje Krzemienny Krąg w kontekście tworzonej wioski pszczelarskiej dla uczelni z uwzględnieniem praktyk, staży, prac dyplomowych studentów – wyjaśnia prezes Kuba.

Efektem współpracy ma być także promocja postaw proekologicznych związanych z pszczołami i pszczelarstwem wśród mieszkańców Krzemiennego Kręgu. Także jej służyć ma budowana w Pętkowicach wioska pszczelarska, która uruchomiona ma zostać w lecie przyszłego roku. Temu służy także organizowane przez LGD Świętokrzyskie Święto Pszczoły.

– Ta nasza współpraca trwa już jakiś czas, bo przecież bierzemy udział w konferencji podczas święta pszczoły. Nasi profesorowi wygłaszają wykłady – zauważa rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. Krzysztof Kowalczyk, na której działa kierunek Pszczelarstwo w agroekosystemach. – Dobro pszczół to ważny temat. Należy go rozumieć nie tylko przez pryzmat dostępu do miodów i innych pszczelich wyrobów, ale w kontekście roli pszczołowatych, roli zapylaczy w gospodarce. To także są owady, które są indykatorami czystego środowiska – podkreśla prof. Kowalczyk. – Pszczelarze zmagają się z różnymi problemami i te problemy dotyczące na przykład zdrowia pszczół, czy efektywnej produkcji są rozwiązywane na naszej uczelni – dodaje.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie po raz pierwszy objął w tym roku Świętokrzyskie Święto Pszczoły swoim patronem naukowym.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia