Jesteś na zwolnieniu lekarskim? ZUS może Cię sprawdzić

Trzy i pół tysiąca kontroli zwolnień lekarskich przeprowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w II kwartale tego roku w województwie świętokrzyskim.

Były to kontrole prowadzone przez lekarza orzecznika, który sprawdzał stan zdrowia pacjentów oraz inspektorów ZUS w miejscu zamieszkania. Ci z kolei sprawdzali, czy pacjenci w sposób prawidłowy wykorzystują zwolnienie lekarskie.

– Jeżeli mówimy o kontrolach lekarskich, to aż 269 osób od kolejnego dnia po badaniu wróciło do pracy. W pierwszym kwartale było to 306 osób, ale było 300 kontroli więcej. Jeśli mówimy o kontrolach tzw. wykorzystania zwolnienia to na 457 kontroli 60 osób wykorzystywało swoje zwolnienie nieprawidłowo. Tutaj mamy spadek bo w pierwszym kwartale cofnięto zasiłek aż 89 osobom – mówi Paweł Szkalej, rzecznik prasowy świętokrzyskiego oddziału ZUS w Kielcach.
W konsekwencji kontroli do budżetu państwa wróciło łącznie 250 tys zł, które ubezpieczeni pobrali nienależnie.

W całej Polsce takich kontroli zwolnień lekarskich w II kwartale tego roku było 105 tysięcy 600 ZUS wydał 6 tysięcy 300 decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych.

/joge/

Ważne wydarzenia