Matura w Ostrowcu lepiej niż średnia w Polsce. Sprawdziliśmy zdawalność w poszczególnych szkołach

Lepiej niż w kraju poradzili sobie w tym roku z maturą abiturienci z Ostrowca Świętokrzyskiego. Egzamin zdało 87 proc. tegorocznych maturzystów, podczas, gdy w kraju średnia zdawalność wyniosła 84,4 proc. Na 603 osoby, które przystąpiły w naszym mieście do matury oblało ją, czyli nie zdało dwóch przedmiotów, 10 osób.

– Zdawalność tego egzaminu w powiecie ostrowieckim jest na bardzo dobrym poziomie. Matura była przeprowadzona w dwóch formułach, nowej dla liceów ogólnokształcących i w liceach w Ostrowcu zdawalność wyniosła 92 proc., gdzie średnie w kraju to 91 proc. Najlepiej wypadło Liceum Ogólnokształcące nr II imienia Joachima Chreptowicza. Tam tylko dwie osoby będą mieć poprawkę w sierpniu – informuje Mariusz Łata, naczelnik wydziału edukacji w starostwie powiatowym.

Najsłabiej matura poszła w Liceum Ogólnokształcącym nr I imienia Stanisława Staszica, gdzie matury definitywnie nie zdały 3 osoby, a 13 oblało 1 przedmiot i będą mogły go poprawić w sierpniu. W pozostałych liceach będą poprawki – 3 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego, gdzie do egzaminu podeszło tylko 36 uczniów oraz 8 w Liceum Ogólnokształcącym nr III imienia Władysława Broniewskiego, gdzie maturę pisało 85 osób.

Nieznacznie gorzej matura poszła w ostrowieckich technikach, choć jest wyjątek. – Bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o zdawalność, osiągnęli maturzyści z Zespołu Szkół nr III imienia Hutników Ostrowieckich, czyli dawnego THM-u. Ta zdawalność wyniosła 95 proc., a 5 osób będzie pisało poprawki z jednego przedmiotu – wymienia naczelnik Łata.

W technikach ogółem poprawiać się dopiero w przyszłym roku będzie mogło 7 osób – tyle oblało egzamin z dwóch przedmiotów. W Zespole Szkół nr 2, czyli Budowlance maturę definitywnie oblały 4 osoby, a 13 będzie mogło poprawić się w sierpniu. W Zespole Szkół nr 1, czyli Ekonomiku matury nie zdały 2 osoby, a poprawkę będzie mogło pisać 19. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a więc z dawnej Samochodówce maturę oblała 1 osoba, a poprawić się w sierpniu mogą 4. Tam jednak egzamin pisało zaledwie 19 uczniów.

– Jeżeli chodzi o analizy, zdawalność z poszczególnych przedmiotów, procent uzyskanych punktów, to będą je prowadzić na bieżąco dyrektorzy placówek – zapowiada naczelnik Łata.

Maturzyści z Ostrowca, tak, jak maturzyści w całej Polsce, najgorzej radzili sobie z matematyką.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia