Dziś sesja rady miasta. Obrady nieprzypadkowo w ciepłowni MEC na terenie huty

O godzinie 15.00 w budynku ciepłowni Miejskiej Energetyki Cieplnej na terenie Celsa Huty Ostrowiec rozpocznie się sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. W porządku obrad dwie uchwały porządkowe związane z powołaniem do życia na wcześniejszej sesji Ciepłowni Ostrowieckiej.

Wydzielenie przedsiębiorstwa z MEC ma ogromne znaczenie dla jej sytuacji finansowej, bo zmierza do ograniczenia kosztów związanych z uprawnieniami do emisji CO2. – Te koszty w 2018 roku sięgały około 6 milionów, rok później około 7, a w 2016 roku to był już poziom około 16 milionów i w roku ubiegłym 34 milionów. Te działania, które podejmujemy, czyli wyodrębnienie przedsiębiorstwa zorganizowanego pozwoli nam wyjść z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 – mówi Dariusz Wojtas, prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu.
Sesja na terenie ciepłowni ma być też okazją do wyjaśnienia radnym problemów, z którymi mierzy się MEC i inne tego typu przedsiębiorstwa, bo nie są nimi tylko koszty uprawnień do emisji CO2, ale teraz jeszcze wysokie ceny węgla.
Obrady radnych będzie oczywiście można oglądać w internecie.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia