Ostrowiecki MOPS wypłaca dziś świadczenia za opiekę nad uchodźcami z Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymał i wypłaca dziś pierwsze świadczenia dla osób, które zapewniły uchodźcom wojennym z Ukrainy nocleg oraz wyżywienie.

– Do tej pory wpłynęły do nas 74 wnioski dla prawie 300 obywateli Ukrainy za łącznie aż 7 tysięcy dni. Wszystkie złożone wnioski opiewają na kwotę prawie 300 tysięcy złotych – informuje Magdalena Salwerowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu.

Dziś wypłacana jest pierwsza pula otrzymanych od wojewody środków w wysokości 100 tysięcy złotych. Pieniądze w wysokości 40 złotych za jedną osobę za dzień otrzyma grupa mieszkańców miasta, którzy wnioski złożyli najpóźniej dwa tygodnie temu. Do nielicznych urzędnicy mieli wątpliwości. – Około 10 wniosków musiało być zweryfikowanych dokładniej, łącznie z weryfikacją w terenie i część z nich została wycofana po weryfikacji – mówi dyrektor MOPS.

Świadczenie, jak zaznacza dyrektor Salwerowicz, przysługuje na okres 60 dni, ale po zmianach, jakie wprowadził rząd 14 kwietnia, liczone nie od dnia zakwaterowania u konkretnej osoby, ale od dnia przekroczenia granicy przez obywatela Ukrainy. – Wcześniej zapis brzmiał iż świadczenie jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 60 dni. Teraz zostało dopisane, że okres ten liczony jest od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski – wyjaśnia. To oznacza, że osobie, która zaopiekowała się rodziną z Ukrainy może nie przysługiwać wsparcie za 60 dni, jeżeli rodzina ta przekroczyła granicę wcześniej i początkowo na przykład przebywała w innym miejscu.

/mag/

Podziel się

reklama

Ważne wydarzenia