Prokuratura sprawdza czy w SM Krzemionki mogło dochodzić do mobbingu

Po tym, jak grupa pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki odważyła się opowiedzieć Radiu Ostrowiec o tym, jak są nękani i zastraszani przez prezes spółdzielni Ewę Żelazowską i po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczącej m.in. mobbingu sprawie przygląda się Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Prokurator Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Cezary Skalmierski potwierdza, że wpłynęło do nich zgłoszenie o możliwości popełnienia przestępstwa. – Do Prokuratury Rejonowej wpłynęło zawiadomienie, z treści którego wynika, że naruszane są przepisy prawa pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki i w chwili obecnej prowadzone jest postępowanie sprawdzające w kierunku zaistnienia przestępstwa określonego w artykule 218, paragraf 1a Kodeksu Karnego – mówi prokurator Skalmierski.
Artykuł ten mówi o złośliwym lub uporczywym naruszaniu praw pracownika.

Zawiadomienie złożyła w prokuraturze Teresa Karkocha, która sama o sobie mówi, że jest 'zaangażowanym członkiem spółdzielni’. – Znam zarzuty, wiedziałam o kontroli PIP i też słyszę od pracowników o różnych sytuacjach i zdarzeniach. Sama byłam świadkiem wielu zdarzeń będąc w spółdzielni. Widziałam na przykład zapłakaną pracownicę, której ręce się trzęsły z nerwów, a pytana przeze mnie czy się dobrze czuje, odpowiedziała, że tu się nie da normalnie pracować – opowiada pani Teresa.

Mieszkanka osiedla od dawna głośno krytykuje władze spółdzielni Krzemionki. Podkreśla, że zarząd narusza nie tylko prawa pracownicze ale także prawa członków spółdzielni. – Odmawiają wglądu do dokumentów, które powinny być dla spółdzielców jawne. Dlatego swoich praw dochodzę w sądach i wygrywam je – podkreśla Teresa Karkocha. – Ja, jako współwłaściciel mienia spółdzielni mam zagwarantowany ustawą Prawo Spółdzielcze wgląd w te dokumenty i jako świadomy członek spółdzielni chcę wiedzieć jak tym mieniem zarząd zarządza, a pytań jest wiele – dodaje.

Przypomnijmy, że niedawna kontrola w spółdzielni przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy potwierdziła występowanie zachowań, które mogą świadczyć o mobbingu. Juliusz Głuski, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Pracy zaznacza, że inspektorzy nie są uprawnieni do stwierdzenia czy w zakładzie pracy doszło do mobbingu czy nie. To rozstrzyga sąd. Mogą jednak rozpoznać zjawiska charakterystyczne dla mobbingu. – Wyniki anonimowych ankiet oraz zeznania pracowników wskazują, że w zakładzie występują niepożądane zjawiska, które mogą świadczyć o mobbingu. Osoby działające w imieniu pracodawcy w złożonych wyjaśnieniach temu zaprzeczają – dodaje.

Ankiety ze szczegółowymi pytaniami o relacje między zarządem a pracownikami wypełniło w spółdzielni czterdziestu ośmiu pracowników. Dwunastu wskazało, że dochodzi do niepożądanych zachowań. Sześć osób potwierdziło, że w spółdzielni są ofiary agresji słownej, obraźliwych uwag, wulgaryzmów, szydzenia. Siedem osób przyznało, że w spółdzielni dochodzi do rozpowszechniania kłamstw na temat poszczególnych pracowników, lekceważenia, izolowania, a także ośmieszania wykonywanej pracy lub życia osobistego, a także niekorzystnego sposobu wynagradzania w porównaniu do innych. Grupa pracowników potwierdziła, że takie zjawiska doprowadziły w spółdzielni do rozstroju ich zdrowia i że dopuszcza się tego pracodawca, czyli prezes spółdzielni lub ich bezpośredni przełożony. – Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę – przypomina rzecznik Głuski.

Pracownicy spółdzielni Krzemionki, którzy nas informowali o tym, co dzieje się w spółdzielni chcą pozostać anonimowi. Przynajmniej jedna osoba poważnie rozważa skierowanie sprawy do sądu pracy.

Prezes Ewy Żelazowskiej, jak poinformowano nas w sekretariacie, nie ma w pracy. Wcześniej – przez wiele tygodni – była dla nas nieuchwytna. Pytania, dotyczące zarzutów postawionych przez pracowników i wyników kontroli PIP drogą mailową skierowaliśmy do niej 10 marca, do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

/mag/

Ważne wydarzenia