Mieszkańcy Goździelina mogą spodziewać się zmian w wysokości płaconych podatków

Mieszkańcy gminy Bodzechów odbierają decyzje o wysokości i terminach zapłaty tegorocznych podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Radni gminni zdecydowali, że w tym roku stawki podatków się nie zmienią, ale nie dotyczy to mieszkańców Goździelina.

– Mieszkańcy tej miejscowości mogą spodziewać się zmiany podatków na plus lub na minus. Związane jest to z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu modernizacją ewidencji gruntów i budynków, która miała na celu uaktualnienie istniejącej bazy danych posiadanych przez powiat ze stanem faktycznym – wyjaśnia Małgorzata Wiatr, kierownik referatu podatków i opłat lokalnych Urzędu Gminy w Bodzechowie.
Geodeci w terenie sprawdzali, jakie budynki znajdują się na nieruchomościach, czy ich wielkość zgadza się z tym, co mają na mapach, czy zgadzają się granice działek, czy grunt jest dobrze sklasyfikowany – jako leśny, rolny, czy budowlany. Jeśli nie – nanosili poprawki i aktualizowali mapy geodezyjne.
– W konsekwencji może się to wiązać ze zmianą wysokości podatku rolnego, czy leśnego. Otrzymaliśmy informację o 400 zmianach – podkreśla Małgorzata Wiatr.
Termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości przypada 15 marca. Tam, gdzie opłata nie przekracza 100 złotych trzeba go uregulować w całości. Pozostali właściciele nieruchomości mogą to zrobić w czterech ratach.
Jak informuje szefowa referatu podatków i opłat, chętnie wybieranym sposobem opłaty podatku od nieruchomości jest wpłata u sołtysów. Można zapłacić gotówką, ale też kartą, bo sołtysi wyposażeni są w terminale płatnicze.
– To coraz bardziej popularny sposób, zwłaszcza wśród młodych ludzi – podkreśla szefowa referatu podatków. – Z kolei starsi mieszkańcy chętnie płacą u sołtysów, bo zawsze mogą dowiedzieć się o planach gminy, przedsięwzięciach i u nich to niemal tradycja – dodaje.
Podatki od nieruchomości, rolny i leśny można także zapłacić w kasach w urzędzie gminy przy ulicy Reja w Ostrowcu lub referacie gospodarki komunalnej w Szewnie. Te czynne są do godz. 14. Można je wpłacić także przez internet lub w Banku Spółdzielczym, który nie pobiera za to opłat.
/joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia