Gwiazdki Moc w tym roku dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

W tym roku nasza radiowa Gwiazdki Moc, dzięki Państwa Pomocy, zaświeci dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W placówce uczy się blisko setka dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

– Mamy klasy dla dzieci z autyzmem, klasy dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym. Uczymy także dzieci niewidome, słabowidzące, dzieci z niedosłuchem – mówi Katarzyna Krzyżanowska, dyrektorka placówki, w której mieści się szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy oraz szkoła branżowa I stopnia, kształcąca w zawodach kucharza i montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Ośrodek wspiera też zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla najmłodszych dzieci, nawet rocznych. – Te zajęcia odbywają się popołudniami i mają na celu wspomaganie rozwoju dziecka, aby jak najwcześniej umożliwić terapię i właściwie ukierunkować, żeby dziecku ułatwić start przed pójściem do szkoły -dodaje dyrektor placówki.

Nauczyciele i terapeuci bardzo liczą, że uda się zebrać środki finansowe na stworzenie dla podopiecznych sali doświadczania świata. – Taka sala to specjalne pomieszczenie, w którym znajdują się urządzenia stymulujące rozwój zmysłów, które u naszych dzieci są zaburzone w dziewięćdziesięciu procentach.Autyści na przykład mają zaburzone wszystkie zmysły. Najbardziej zmysł słuchu i węchu, ale też na przykład równowagi. Oni mają zaburzony schemat swojego ciała. Oni nie wiedzą, że ręka to jest ręka, a noga to jest noga, nie wspominając o rozróżnianiu stron prawa, lewa – tłumaczy Anna Barańska, nauczycielka ośrodka.

Na salę doświadczania świata składają się urządzenia do stymulacji wszystkich zmysłów, które emitują dźwięki, wibracje, efekty świetlne. – Efekty terapeutyczne tej metody to u dzieci autystycznych niewylewnie niepożądanych zachowań, bo jest w nich bardzo dużo zachowań agresywnych lub autoagresywnych i taka metoda wspomaga pracę nad takimi zachowaniami. Poprawia też koncentrację czy redukcję lęku, apatii i stresu, które towarzyszą im w życiu na każdym kroku. Efekty to też łagodzenie bólu, zmniejszenie zmęczenia, poprawę ogólnego samopoczucia, komunikacji i kontaktu z otoczeniem, które też przecież są bardzo zaburzone – wyjaśnia Anna Barańska.

/mag/

Podziel się

reklama

Ważne wydarzenia