Gmina wydaje już karty dla emeryta i rencisty

Samorząd Bodzechowa rozpoczął wydawanie kart seniora dla wszystkich emerytów i rencistów zamieszkujących na terenie gminy.

Karty będą aktywne dopiero od stycznia 2022 roku, ale jak podkreśla Robert Burda, kierownik referatu obywatelsko -gospodarczego Urzędu Gminy w Bodzechowie chcą, aby każdy senior miał czas na odbiór dokumentu i mógł od nowego roku swobodnie z nich korzystać.

Przypomnijmy, że karta będzie uprawniała do przejazdów środkami komunikacji miejskiej do i z Ostrowca za symboliczną złotówkę. Teraz warunkiem skorzystania z tańszego przejazdu jest okazanie podczas zakupu biletu dowodu osobistego lub legitymacji. – Wniosek o wydanie karty można złożyć w czterech miejscach. Pierwszym z nich jesteś siedziba urzędu gminy przy Reja 10. Drugie miejsce to siedziba GOPS-u przy ulicy Kilińskiego, trzecie miejsce to Gminne Centrum Oświaty w Bodzechowie przy ulicy szkolnej 7. A ostatnie miejsce to referat gospodarki komunalnej w Szewnie przy ulicy Dolnej – mówi Robert Burda. Dodaje, że podczas odbioru legitymacji seniorzy powinni mieć przy sobie dowód osobisty oraz dokument potwierdzający przyznane świadczenie, najczęściej jest to legitymacja emeryta/rencisty z ZUS.

Szacowany koszt programu dla gminy w 2022 roku wynosi 200 tysięcy złotych.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia