Ruszają konsultacje strategii rozwoju powiatu

Powiat ostrowiecki rozpoczyna konsultacje społeczne 'Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030”.

Liczący 90 stron dokument zawiera diagnozę potrzeb rozwojowych dla powiatu ostrowieckiego, analizę społeczno – gospodarczą regionu, kierunki i drogi rozwoju. Za jeden z przyszłościowych kierunków wymienia turystykę i dziedzictwo kulturowe. Wskazane w strategii są też słabe i mocne punkty regionu. – Rozpoczęła się kolejna perspektywa programowania ze środków unijnych 2021-2027. Będziemy mogli aplikować o różne zadania inwestycyjne i dokument też ma nam wskazywać o co mamy aplikować, jakie inwestycje realizować. Na tym dokumencie w dużej mierze będziemy się opierać – wyjaśnia Iwona Gałka z Wydziału Infrastruktury i Rozwoju starostwa powiatowego.
Urzędnicy liczą na udział w konsultacjach mieszkańców, w tym przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe. Konsultacje – ze względu na pandemie koronawirusa – prowadzone są za pośrednictwem specjalnego formularza elektronicznego do 17 grudnia.
Link do formularza jest opublikowany na stronie internetowej.
Dodam, że przepisy ustawy o samorządach obligują jedynie samorządu gminne do sporządzania strategii rozwoju. Samorządy powiatowe jedynie mogą je opracowywać. Dokument dla powiatu ostrowieckiego przygotowała zewnętrzny podmiot – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z Warszawy.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia