KIO odrzuciła protest firmy Fart. Od stycznia odpady w mieście odbierać będzie Remondis

Nic już nie stoi na przeszkodzie by miasto podpisało trzyletnią umowę z firmą Remondis na odbieranie i zagospodarowanie odpadów w Ostrowcu Świętokrzyskim od stycznia tego roku. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie kieleckiego konsorcjum Fart Bis, które zakwestionowało wynik przetargu.

– Teraz będziemy oczekiwali na pisemne uzasadnienie wyroku i zaraz po jego otrzymaniu będziemy mieli możliwość podpisania umowy z wybranym najkorzystniejszym oferentem, a więc firmą Remondis – mówi Dominik Smoliński, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego. Podkreśla, że ma nadzieję iż przejęcie przez Remondis zadania od firmy Fart na przełomie roku odbędzie się płynnie. – Myślę, że nasze rozmowy wkrótce się zaczną, gdyż będzie trzeba wymienić pojemniki w altanach śmietnikowych. Takich punktów mamy ponad 240 na terenie miasta i do każdego tego punktu będzie trzeba dostarczyć po trzy lub cztery pojemniki i bezboleśnie mam nadzieję wymienić – wyjaśnia wiceprezydent Smoliński.
Firma Fart po wygaśnięciu z końcem grudnia umowy wciąż będzie miała zobowiązania finansowe wobec samorządu wynikające z nałożonych na nią kar umownych. Na odliczanie ich ich z bieżących płatności nie pozwalała ustawa covidowa. Chodzi o kwotę ponad 600 tysięcy złotych. – Zanim wystąpimy do sądu, to należności będziemy dochodzić w drodze polubownej – zapowiada wiceprezydent Ostrowca.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia