Umowa o współprowadzeniu muzeum w Krzemionkach przez ministra kultury jeszcze w tym roku

– Mamy co pokazać, turyści mają co zwiedzać. Cieszę się, że jesteśmy na finiszu – mówiła Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki podczas wczorajszej uroczystości zakończenia realizowanego przez ostatnie dwa lata projektu podniesienia dostępności Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele ministra kultury.

– Ta inwestycja, a także wpis do UNESCO stawia Krzemionki w innym świetle. Jesteśmy jedynym takim zabytkiem w Polsce i jednym z nielicznych na  świecie, więc zachowanie tego dziedzictwa w nienaruszonym stanie jesteśmy winni następnym pokoleniom – uważa starosta Dębniak.

O tym, że wykonane roboty na terenie muzeum, czyli remont ścieżki, szybów i wyburzenie zbędnych obiektów na terenie rezerwatu oraz budowa windy, łącznika korytarza, wymiana oświetlenia w podziemiach były konieczne mówił Andrzej Przychodni, dyrektor jednostki. – Chyba jest to jedyna neolityczna kopalnia w Europie i chyba jedyna na świecie, którą zwiedzić mogą osoby w niepełnosprawnościami ruchowymi, z możliwością zjazdu windą do podziemnych wyrobisk i zobaczenia ich z bliska – tłumaczy.

Dla turystów i prezentacji im zagadnienia, jakim jest życie neolitycznych górników, od wydobywania krzemienia w zachowanych do dziś kopalniach, ale także życia ludności, ich wierzeń ważna jest też zbudowana stała wystawa. – Wystawa prezentuje podstawowe zagadnienia związane z tym, czym jest neolit, tak, żeby każdy kto przyjeżdża do Krzemionek mógł się zorientować o jakim czasie mówimy, jakie zjawiska miały miejsce w tamtym czasie winnych miejscach świata, takie jak Stonehenge czy piramida Dżesera – opowiada dyrektor Przychodni.

W wydarzeniu uczestniczyli nie tyko przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz, parlamentarzyści i dyrektorzy zaprzyjaźnionych instytucji kultury, ale także Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Paulina Florjanowicz, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w tym ministerstwie odczytała list od ministra Piotr Glińskiego, otrzymała podziękowania i pamiątkowe grawertony. W rozmowie z Radiem Ostrowiec podkreśla znaczenie obiektu, także jego wpływ na lokalną gospodarkę. -Myślę, że mieszkańcy wkrótce też docenią wartość Krzemionek w wymiarze ekonomicznym. Tak się złożyło, że wpis Krzemionek na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zbiegł się w czasie z tym remontem, że jeszcze tego efektu najazdu turystów nie dało się odczuć.  Turyści, jak przyjeżdżają to chcą też zobaczyć coś więcej, skorzystać z infrastruktury, kupić coś, więc oddziaływanie na lokalną gospodarkę takiego obiektu jest ogromne, tylko nie było jeszcze okazji tego doświadczyć – mówi dyrektor Florjanowicz. Pytana przez nas o współprowadzenie Krzemionek przez ministra kultury, potwierdza niedawne zapowiedzi starosty Marzeny Dębniak, że prace te są już na finiszu. – Rzeczywiście jesteśmy na ostatniej prostej w uzgodnieniach szczegółów z władzami powiatu ostrowieckiego. Wszystko wskazuje na to, że w grudniu zostanie podpisana umowa o współprowadzeniu, czyli od nowego roku muzeum w Krzemionkach Opatowskich stanie się muzeum współprowadzonym przez ministra kultury, co oznacza pewien prestiż dla placówki, możliwość rozwoju, współpracy z największymi muzeami w Polsce na takich równych zasadach, jak również łatwiejszą ścieżkę dostępu do dodatkowego finansowania – wyjaśnia. Potwierdza też, że rozmowy dotyczą również współfinansowania obiektu i padają konkretne kwoty, ale nie zdradza szczegółów.

Dodajmy, że podsumowany podczas spotkania projekt dotyczy także gruntownego remontu Pałacu Wielopolskich w Częstocicach, który dobiega końca. Całość kosztowała blisko 17 milionów złotych, a wkład własny powiatu to aż 9,5 miliona złotych. ten wysiłek finansowy samorządu powiatowego był kilkukrotnie podkreślany w przemówieniach zaproszonych gości.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia