Czterech kandydatów, wszyscy spoza Ostrowca. Wszyscy ubiegają się o stanowisko dyrektora szpitala

Od południa w starostwie powiatowym obradowała komisja konkursowa, której zadaniem jest wskazanie zarządowi powiatu ostrowieckiego najlepszego kandydata na dyrektora szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dziś oceniane są jedynie dokumenty aplikacyjne pod kątem formalnym, a w przyszłym tygodniu odbędą się rozmowy z kandydatami. Każdy będzie musiał przedstawić własną koncepcję funkcjonowania i rozwoju szpitala w oparciu o otrzymane wcześniej informacje dotyczące organizacji i sytuacji finansowej.
Komisja konkursowa nie udziela żadnych informacji na temat kandydatów do czasu rozstrzygnięcia konkursu.
Jak już informowaliśmy, dokumenty aplikacyjne w urzędzie złożyły 4 osoby. Udało nam się ustalić, że dwie z tych osób ubiegało się o stanowisko w poprzednim konkursie, a dwie są nowe. Żaden z kandydatów nie jest też najpewniej związany z Ostrowcem Świętokrzyskim.
Obecnie szpitalem kieruje doktor Adam Karolik, który planuje przejść na emeryturę.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia