Po latach zawirowań na rzece Modle powstaną poldery zalewowe

Po kilku latach zawirowań na rzecze Modle i jej dopływach z Mychowa i Szwarszowic powstaną wreszcie poldery zalewowe, czyli tzw. suche zbiorniki, które w razie wystąpienia bardzo intensywnych opadów mają przyjąć nadmiar wody. Spółka Wody Polskie ogłosiła przetarg na realizację tej wyczekiwanej od lat inwestycji.

– Do 7 września można składać oferty. Wtedy też nastąpi otwarcie kopert. Miejmy nadzieję, że trafi się dobra firma, nie będzie odwołań i umowa na realizację tego zadania zostanie podpisana – mówi Jerzy Murzyn, wójt gminy Bodzechów. Dodaje, że według dokumentacji zadanie to powinno zostać zrealizowane w ciągu najbliższych dwóch lat. Obejmie ono m.in. budowę czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych z przegrodami piętrzącymi. W ramach inwestycji miejscami zostanie wyregulowane koryto rzeki na długości ponad 200 metrów , a przy ujściu do Kamiennej podniesiony zostanie jej lewy brzeg. Zadaniem suchych zbiorników wodnych będzie przejęcie i retencja wód prowadzonych przez koryto rzeki Modły w czasie nagłych wezbrań. Inwestycja zabezpieczy tereny zabudowane znajdujące się dolinie rzeki Modły. A jest to ważna inwestycja zwłaszcza dla mieszkańców Świrny czy Jędrzejowic a także ostrowieckich Częstocic, czyli terenów najbardziej zagrożonych powodzią ze strony Modły.

Koszt inwestycji wyniesie ok. 18 mln złotych, z czego 15 mln 750 tys. zł to środki unijne pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podziel się

Ważne wydarzenia