Inwestycje drogowe w gminie Bodzechów

źródło zdjęcia: Pixabay

W gminie Bodzechów trwają pozimowe remonty cząstkowe. Równocześnie gmina przygotowuje się do budowy nowych dróg. Rozstrzygnięte są dwa przetargi. Pierwszy z nich na budowę łącznika ulicy Szosik i Opatowskiej.


– To jest jedna z takich inwestycji z oświetleniem, odwonieniem o parametrach drogi dojazdowej gminnej. Drugą inwestycją jest plac w Szewnie z parkingiem, tam też już jest wyłoniony wykonawca, na dniach rozpoczną się prace budowlane – mówi Jarosław Kawiński, kierownik referatu techniczno-inwestycyjnego Urzędu Gminy w Bodzechowie.
Obie inwestycje wykonane będą jeszcze w tym roku.
Urzędnicy przygotowują też dokumenty potrzebne do kolejnych przetargów na remonty. Wyremontowane zostaną drogi, m.in. w Kosowicach. Podszkodziu, Szewnie, Miłkowie i na Magoniach.
W wielu miejscach mieszkańcy na ułożenie nawierzchni muszą poczekać. Dotyczy to głównie terenów, na których powstają nowe domy. Jak tłumaczy Jarosław Kawiński, właściciele działek w formie darowizny przekazują gminie grunt pod drogę, ale urząd tylko utwardza je kruszywem i czeka aż wzdłuż niej powstaną domy. – W innym przypadku nowa nawierzchnia zostałaby zniszczona podczas całego procesu budowlanego – podkreśla.
Samorząd Bodzechowa już kilka lat temu przy budowie kanalizacji przyjął strategię, zgodnie z którą po ułożeniu instalacji przecinającej ulice wymienia się na niej całą nawierzchnię, a nie tylko wycięty kawałek asfaltu.
W tym roku Bodzechów ubiega się także o dofinansowania do remontów i budowy dróg, m.in. z tzw. powodziówek, czy Funduszu Dróg Samorządowych.

/joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia