Powiatowy Urząd Pracy wciąż dysponuje środkami na wsparcie rozpoczęcia działalności gospodarczej

źródło zdjęcia: ostrowiecki.eu

Osoby bezrobotne, które myślą o rozpoczęciu działalności gospodarczej, mogą korzystać ze wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy. Kwota dofinansowania jest niemała i wynosi 25 tysięcy złotych. To więcej o 5 tysięcy niż w roku ubiegłym.

Dyrektor Małgorzata Stafijowska podkreśla, że dla osób do 30. roku życia mają około 20 grantów. Dla osób starszych – powyżej 30 roku życia zostało już tylko 4, a ta liczba maleje z dnia na dzień.
– Każda osoba bezrobotna może złożyć ten wniosek, do wyczerpania środków z funduszu pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Taka forma wsparcia zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem i podobnie jest w tym roku – wyjaśnia dyrektor Stafijowska.
Dodaje, że w związku z pandemią COVID-19 i obostrzeniami zmieniły się zasady przyznawania wsparcia.
– Dotychczas przepisy mówiły, że jeżeli jakaś osoba prowadziła działalność gospodarczą, a nie korzystała ze środków na dotację, mogła złożyć taki wniosek, jeżeli upłynął okres 12 miesięcy od jej zamknięcia. Teraz to się zmieniło – podkreśla.
Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca zamknął działalność w trakcie epidemii i zarejestrował się jako osoba bezrobotna, może od razu wnioskować o wsparcie finansowe nowej działalności, a nie czekać – minimum 12 miesięcy – jak do tej pory.
To niejedyna zmiana w regulaminie przyznawania dotacji związana z pandemią koronawirusa.
– Jeżeli po otrzymaniu dotacji przedsiębiorca z powodu pandemii postanowi zawiesić działalność gospodarczą, bo zmusiła go do tego sytuacja, teraz taką możliwość ma. Musi jednak pamiętać, że okres zawiesza wydłuża czas trwania umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a Powiatowym Urzędem Pracy – podkreśla dyrektor urzędu pracy.
Zawieszenie działalności nie może być jednak dłuższe niż na okres 6 miesięcy.
Powiatowy Urząd Pracy stara się teraz o pozyskanie środków na aktywizację bezrobotnych osób niepełnosprawnych. O tym czy, i jaką kwotę przekaże powiat na ten cel mamy dowiedzieć się na początku kwietnia.
Dzięki tym funduszom byłoby możliwe zaktywizowanie 21 osób.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia