Wniosek o zwrot akcyzy tylko do końca lutego

żródło: pixabay.com

Do końca lutego rolnicy mogą składać w urzędach miast i gmin wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolnej. Za każdy zakupiony litr oleju napędowego można otrzymać złotówkę zwrotu.

– W lutym załączamy faktury za okres od sierpnia 2020 r. do stycznia 2021 r. Zawsze przypominamy o tym terminie, bo jest on bardzo ważny. Sam zwrot zostanie zrealizowany do końca kwietnia, po uzyskaniu dotacji z urzędu marszałkowskiego. Oczywiście wypłata będzie zrealizowana na wskazany numer rachunku bankowego właściciela użytków rolnych – mówi Małgorzata Wiatr, kierownik referatu podatków i opłat. Rolnicy mogą także wnioskować o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, ale do wniosku muszą dołączyć dokumenty wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczące liczby posiadanego w 2020 roku bydła. Małgorzata Wiatr podkreśla, że w lutym do urzędu spływa od 300 do 350 wniosków od rolników.

Trochę więcej czasu mają z kolei mieszkańcy gminy na uregulowanie płatności związanych z podatkiem od nieruchomości, leśnym czy rolnym. – Osoby fizyczne płacą podatek w czterech proporcjonalnych ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września i do 15 listopada. W przypadku, gdy kwota podatku jest niższa niż 100 zł, to płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty czyli do 15 marca – informuje kierownik Wiatr i dodaje, że płatności można dokonywać gotówką w kasie urzędu lub przelewem. Podatek można zapłacić również u sołtysa.

Przypomnijmy, że stawki podatków w gminie Bodzechów nie zmieniły się i pozostały na poziomie z roku poprzedniego.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia