W Kunowie ma powstać centrum kulturalno-sportowe

źródło zdjęcia: nk.pl

Gmina Kunów kończy prace nad dokumentacją projektową budowy Gminnego Centrum Kultury i Sportu, które mieścić się będzie w dawnej szkole zawodowej przy ul. Fabrycznej.


Burmistrz Lech Łodej zapowiada, że w przyszłym miesiącu wystąpią do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu o wydanie pozwolenia na budowę. – Szukamy także źródeł finansowania inwestycji, a tych jest wiele: Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Sportu i Turystyki czy fundusze unijne w postaci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – wylicza.
Planowane centrum pełnić ma kilka funkcji.
– Będzie tam sala teatralno-kinowa, siłownia z salą fitness, sala treningowa dla klubu Gryf Kunów, będą tam tworzone warsztaty terapii zajęciowej, być może powstanie tam także kolejny klub seniora – wylicza.
Burmistrz Łodej podkreśla, że sala teatralno-kinowa służyć będzie mieszkańcom nie tylko w celach rozrywkowych ale także edukacyjnych. Będą tam wyświetlane filmy, wystawiane spektakle dla dorosłych i dla dzieci, a także organizowane koncerty.
Przystosowanie placówki oświatowej do nowej roli ma kosztować kilka milionów złotych, dokładną kwotę poznamy po wykonaniu kosztorysu.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia