Zmiany w wypłacie alimentów z funduszu

żródło: pixabay.com

Od października wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z 800 do 900 złotych. Ale, to niejedyna zmiana. Przy ustalaniu świadczeń funkcjonować będzie również tzw. mechanizm złotówka za złotówkę.

– Przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czyli kwoty 900 złotych miesięcznie na osobę w rodzinie na przykład o 100 złotych spowoduje, że dana osoba nie utraci automatycznie prawa do świadczenia. Bedzie ono po prostu pomniejszone o te 100 zł. Czyli zamiast 500 zł uprawniona osoba otrzyma 400 zł. Zasada ta nie dotyczy tych osób, które mają zasądzone alimenty do kwoty 100 złotych. Wtedy świadczenie nie będzie w ogóle przysługiwało – wyjaśnia Grażyna Dobosz-Sypulska, kierownik zespołu ds. funduszu alimentacyjnego w ostrowieckim MOPS-ie. Podkreśla, że dzięki temu większa liczba osób będzie mogła się ubiegać o świadczenia alimentacyjne.

W poprzednim okresie świadczeniowym alimenty pobierało ponad 550 osób. Obecnie wnioski złożyło już 332 osoby, 3 osoby skorzystały z mechanizmu złotówka za złotówkę.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo do ukończenia przez nią 25 roku życia, jeśli się uczy. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – alimenty z funduszu przyznawane są bezterminowo.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia