Duże zainteresowanie programem wsparcia dla rolników

żródło: pixabay.com

Do 30 września Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19.

O wsparcie może ubiegać się rolnik lub jego małżonek, który według stanu na dzień 1 marca tego roku posiadał oznakowane oraz zarejestrowane w rejestrze zwierząt gospodarskich bydło domowe, takie jak krowy, owce, kozy czy świnie. Posiadał drób hodowlany i jaja z tej hodowli, a także rolnik, który prowadził uprawę roślin ozdobnych w ogrzewanych szklarniach lub tunelach foliowych.

– Już widzimy duże zainteresowanie tym programem. Przez pierwsze dni naboru wpłynęło sporo wniosków – mówi Ewa Plech, kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich świętokrzyskiego oddziału regionalnego agencji. – Mamy już ponad 2 tysiące zarejestrowanych wniosków. Przypominam, że obowiązuje u nas 14- dniowa kwarantanna, więc te dane dotyczą tylko wniosków z ubiegłego tygodnia – dodaje.

Wnioski o przyznanie pomocy, wraz z wymaganymi załącznikami przyjmują powiatowe biura agencji rozwoju i modernizacji. Wniosek można złożyć osobiście, drogą elektroniczną albo przesłać tradycyjną pocztą.

Ewa Plech podkreśla, że wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro – mówi.

Podziel się

Ważne wydarzenia