Gmina Kunów chce stworzyć muzeum na wolnym powietrzu w Nietulisku Dużym

zdjęcie: FB Lech Łodej

Gmina Kunów i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej podejmuje kolejne kroki, aby na terenie ruin XIX-wiecznej walcowni w Nietulisku Dużym powstało muzeum na wolnym powietrzu.

  • Burmistrz Lech Łodej mówi, że w ciągu kilku tygodni powinni otrzymać odpowiedź od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do którego wystąpili o wsparcie finansowego w wysokości blisko 37 tysięcy złotych na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu.
    Burmistrz Łodej podkreśla, że wykonanie ekspertyzy otworzy drzwi do pozyskiwania kolejnych środków zewnętrznych potrzebnych na sfinansowanie planowanych przedsięwzięć. Liczy na nowe rozdanie unijne zaplanowane na lata 2021 – 2027.
    A plany są ambitne…
    – To będzie muzeum na otwartym powietrzu, eksponujące ruiny walcowni z całą aranżacją, która wynikać będzie z projektu. Ruiny same w sobie są pięknym dziedzictwem przemysłu i będą zakonserwowane, zabezpieczone i oznakowane. Powstaną między innymi platformy widokowe, które pozwolą na dokładnie obejrzenie całego obiektu – tłumaczy.
    Burmistrz Łodej dodaje, że teren będzie zaprojektowany przyrodniczo. Powstać mają nowe alejki i pomosty pozwalające na bezpieczne zwiedzanie ruin. Gmina planuje także w tym miejscu organizować różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i rekonstrukcje. Muzeum ma być uruchomione do końca 2023 roku.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia