Jest akt oskarżenia przeciwko prezydentowi Ostrowca

Ponad dwa lata Prokuratura Rejonowa w Skarżysku-Kamiennej prowadziła postępowanie przeciwko Jarosławowi Górczyńskiemu, prezydentowi Ostrowca Świętokrzyskiego i dziś zakończyło się ono sporządzeniem aktu oskarżenia, który został już także przesłany do Sądu Rejonowego w Ostrowcu.

Prezydent Ostrowca jest oskarżony o przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego. – Zebrany w toku postępowania materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie dwóch zarzutów. Pierwszy z nich dotyczy przekroczenia uprawnień w związku z przeprowadzeniem w 2016 roku procedur przetargowych dotyczących gospodarowania odpadami w sposób uniemożliwiający złożenie prawidłowych ofert podmiotom innym niż podmiot dotychczas świadczący te usługi i jest też związany ze złożeniem fałszywego oświadczenia, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, czyli w przedmiocie braku istnienia okoliczności wykluczających go od rozstrzygania w tej kwestii, a przez to niezagwarantowania wymaganego prawem równego traktowania wszystkich oferentów oraz uczciwej konkurencji i działanie w ten sposób na szkodę interesu publicznego i prywatnego. Natomiast drugi z zarzutów dotyczy 2017 roku i kolejnej procedury przetargowej, w której złożył fałszywe pisemne oświadczenie o braku okoliczności mającej znaczenie prawne, która wskazywałaby na to, że zachodzi konieczność jego wykluczenia od rozstrzygania w tek kwestii – mówi Daniel Prokopowicz, rzecznik prokuratury Okręgowej w Kielcach. Dodaje, że kluczowym dowodem, który pozwolił na sporządzenie aktu oskarżenia, są opinie biegłych w zakresie przetargów.
Przesłuchany jeszcze w charakterze podejrzanego Jarosław Górczyński nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw.
Nie udało nam się dziś z nim porozmawiać. Przebywa w Śremie na posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich. Wyraża zgodę na posługiwanie się pełnym wizerunkiem.
Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony, a za zarzucane czyny prezydentowi Ostrowca grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia