Ważna droga powiatowa doczekała się remontu

Dobiega końca remont drogi w Piaskach Brzóstowskich, realizowany przy współudziale środków z programu 'Fundusz Dróg Samorządowych’, powiatu ostrowieckiego i gminy Ćmielów.

– Wielokrotnie mówiłam, że współpraca ma sens. Powiat ostrowiecki ponosząc wspólnie koszty inwestycji drogowych z gminami, może takich inwestycji zrealizować więcej – mówiła podczas konferencji prasowej Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki.
Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa podkreślała, że mimo iż to droga powiatowa to przede wszystkim korzystają z niej mieszkańcy gminy, dlatego samorząd Ćmielowa zgodził się na partycypowanie w kosztach inwestycji.
– Rozumiemy trudną sytuację powiatu – mówiła.
Remont, który łącznie kosztował 166 tysięcy złotych został pokryty w 50% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała kwota została podzielona między samorząd powiatowy, a gminę Ćmielów w stosunku 25 procent powiat a 75 procent gmina.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia