Powiatowy Urząd Pracy wydaje roczną informację PIT-11

Do 7 lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy można odbierać roczną informację PIT-11 o wysokości świadczeń uzyskanych przez osoby, które w ubiegłym roku pobierały zasiłek dla bezrobotnych bądź dodatek aktywizacyjny.

Informacje PIT-11 można odbierać w pokoju 31 na I piętrze, po prawej stronie budynku. – Jeżeli te informacje nie zostaną odebrane we wskazanym terminie, zostaną wysłane pocztą. Zapraszamy serdecznie, wszystkie pity zostały już podpisane i można je odbierać – mówi Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu.

Przypomnę, że zarówno przedsiębiorcy jak i PUP zobowiązani są dostarczyć świadczeniobiorcom PIT-11 najpóźniej do końca lutego bieżącego roku za rok poprzedzający.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia