O czym decydować będą ostrowieccy radni na najbliższej sesji?

W najbliższy poniedziałek 28 października odbędzie się sesja ostrowieckiej Rady Miasta.

W porządku obrad jest 26 punktów, m.in. o wykreśleniu Mateusza Czeremchy z członkostwa w Komisji Rewizyjnej – na jego wniosek. Ponadto radni zdecydują o nadaniu nazwy bocznej ulicy od ulicy Bałtowskiej prowadzącej do nowopowstających terenów przemysłowych. Jeżeli radni przegłosują tę uchwałę – ulica nazywać się będzie Przemysłowa. Konieczność wynika z faktu, że wkrótce nowym budynkom trzeba będzie nadać adresy.
Wśród projektów uchwał jest także użyczenie klubowi KSZO 1929 Ostrowiec obiektów położonych przy ul. Świętokrzyskiej, w tym stadionu sportowego administrowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obiekty zostaną użyczone na okres 4 lat.
Radni zdecydują także o przyznaniu pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego w wysokości blisko 300 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z planową modernizacją Alei 3 Maja, ulicy Radwana do skrzyżowania z Bałtowską, a także mostu na rzece Kamiennej. Poprzedniej dotacji Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich nie mógł wykorzystać, dlatego środki te wrócą do kasy gminy. Teraz będzie miał czas, by wykorzystać je do końca przyszłego roku.
Rada Miasta zdecyduje także o przekazaniu 100 tysięcy złotych dotacji na zakup sprzętu dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.
– Centrum to jedyna w województwie placówka zajmująca się leczeniem chorób nowotworowych, z której korzystają także mieszkańcy Ostrowca – mówi radny Kamil Stelmasik.
Zapadnie też decyzja czy powiat ostrowiecki otrzyma dotację w kwocie 62 tysięcy złotych na remont nawierzchni dróg wewnętrznych ostrowieckiego szpitala, a także podjazdu dla karetek przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Pełny porządek obrad dostępny jest na stronie ostrowieckiego Urzędu Miasta.
/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia