Są chętni na budowę obwodnicy Ostrowca

źródło: GDDKiA

Sześć firm zgłosiło się do przetargu na budowę obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 – od węzła Brezelia do ulicy Opatowskiej w Miłkowie.

Wszystkie oferty ponownie przewyższają kwotę, jaką na to zadanie przeznaczył kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zabezpieczyli 48 milionów złotych, a złożone oferty opiewają na kwoty od około 53 mln do prawie 76 mln złotych. W poprzednim – unieważnionym przetargu najniższa oferta opiewała na nieco ponad 72 miliony złotych.

– Aktualnie komisja przetargowa w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przystępuje do analizy tych ofert pod kątem poprawności a następnie będzie rozpatrywana możliwość sfinansowania tego działania – mówi Małgorzata Pawelec, rzecznik kieleckiego oddziału GDDKiA. Na pytanie kiedy przetarg może zostać rozstrzygnięty odpowiedzieć nie potrafi, bo decyzję – czy dołożyć brakującą kwotę podejmie centrala.
Wśród firm, które przystąpiły do przetargu są także przedsiębiorstwa z regionu.

Co ciekawe, wszyscy oferenci zaproponowali skrócenie czasu realizacji inwestycji o 3 miesiące oraz wydłużenie gwarancji. Inwestycja ma być realizowana w trybie 'zaprojektuj i wybuduj’ w terminie 36 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia