Polski Czerwony Krzyż zrealizuje projekt skierowany do ostrowieckiej młodzieży

żródło: Wikipedia

’Chcę wiedzieć jak…’ projekt pod takim hasłem zrealizuje Polski Czerwony Krzyż, który – obok jeszcze trzech innych organizacji – otrzymał z budżetu gminy 10 tysięcy złotych na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Na czym polega projekt mówi Beata Barska-Jagiełło.
– To jest projekt edukacyjny, który skierowany jest do młodzieży ostrowieckiej w wieku powyżej 12 roku życia. Nasze działania mają na celu zwiększenie świadomości tej młodzieży na temat zmian, które zachodzą w jej organizmach.

– Chcemy przeciwdziałać chorobom związanym z ryzykownymi zachowaniami podejmowanymi przez młodzież i dodaje, że w ramach tego projektu chcą otwarcie rozmawiać z młodzieżą na tematy, które są dla nich wstydliwe, i o których nie rozmawiają z rodzicami albo nauczycielami.
Będziemy rozmawiać o tym czy od pocałunku np. można zajść w ciąże, jak nie paść ofiarą przemocy seksualnej czy cyberprzemocy. Będziemy po prostu rozmawiać o wszystkich takich trudnych tematach, które wśród dzieci się pojawiają i na które nie zawsze same potrafią znaleźć odpowiedź- dodaje.

Zadanie będzie podzielone na 3 części. Pierwsza z nich – 3 godzinne warsztaty z pielęgniarką oraz socjoterapeutą, dedykowane dla dziewcząt w wieku powyżej 12 roku życia. Kolejna część to zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci, które ukończyły 14 lat, podczas których dowiedzą się o zagrożeniach i konsekwencjach związanych z chorobami przenoszonymi droga płciową.
– Zależy nam na tym, żeby przekonać naszą młodzież, aby traktowała swoje życie bardzo poważnie – mówi Beata Barska Jagiełło z PCK.

Wśród innych organizacji pozarządowych, które wzięły udział w konkursie ogłoszonym przez gminę znalazły się Klub Ostrowieckich Amazonek, Polski Związek Niewidomych oddział z Ostrowca a także Stowarzyszenie na Rzecz Osób niepełnosprawnych Ruchowo SARON.
– W sumie organizacje wystąpiły o kwotę, która nie przekroczyła kwoty jaką przeznaczył prezydent miasta na ten cel. Nieznaczna kwota jeszcze została i być może jeszcze jakieś małe zadanie ogłosimy
– mówi Jan Bernard Malinowski, naczelnik wydziału edukacji i spraw społecznych Urzędu Miasta.

Gmina Ostrowiec w tym roku na ten cel przeznaczyła 70 tys. złotych.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia