Nowy sprzęt dla OSP w Bałtowie

O defibrylator, torbę ratowniczą i zestaw hydrauliczny ratownictwa drogowego wzbogaci się Ochotnicza Straż Pożarna w Bałtowie.

Wniosek złożony przez gminę został pozytywnie zaopiniowany w Ministerstwie Sprawiedliwości – środki na ten cel pochodzić bowiem będą z Funduszu Sprawiedliwości oraz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Koszt zakupów wynosi ponad 67 tysięcy złotych, wkład własny gminy to tylko 1 proc. wartości. Urządzenia trafią do bałtowskich strażaków do końca maja.
/joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia