I Ostrowiecka Konferencja Nauki i Biznesu

Z udziałem kadry dyrektorskiej i managerskiej zakładów przemysłowych i dużych firm produkcyjnych z Ostrowca, przedstawicieli organizacji wspierających biznes oraz środowiska naukowego odbyła się dziś w Hotelu RED I Ostrowiecka Konferencja Nauki i Biznesu. Organizatorem wydarzenia jest Gmina Ostrowiec.

Na takich spotkaniach wymiana poglądów i doświadczeń między dyrektorami, menadżerami skutkuje zawiązaniem nowych pomysłów i przekłada to się na nowe kontrakty – mówi dla Radia Ostrowiec prezydent Jarosław Górczyński – podkreślając, że przyszłość i kondycja przedsiębiorstw zależy od jakości współpracy z nauką.

Gmina Ostrowiec zamierza się włączyć w proces szukania nowych i nowatorskich rozwiązań dla istniejących w mieście firm. Służyć temu ma porozumienie podpisane podczas konferencji przez prezydenta, Świętokrzyską Izbę Gospodarczą, Instytut Maszyn Przepływowych oraz Instytut Podstaw Problemów Techniki PAN.

Musimy być otwarci na pomysły nauki – mówi prezydent Górczyński. – Mamy w Ostrowcu dobre przykłady zastosowania wiedzy naukowej w przemyśle i wskazuje na przykład firmę Climatic, specjalizującą się w specjalistycznym budownictwie naukowym.

Aleksander Panek, prezes firmy Climatic, wyjaśnia, że firmy, które mają konkurować na rynkach światowych, nie można dziś budować jedynie w oparciu o tańszą w Polsce siłę roboczą. Trzeba ją budować w oparciu o produkt najwyższej jakości.

Także Robert Martynowski, dyrektor Techniczny Zakładu Wyrobów Kutych Celsa Huty Ostrowiec mówi, że nowatorskie rozwiązania są biznesowi bardzo potrzebne. Również Hucie Celsa Ostrowiec, która sama sobie nie wypracuje takich rozwiązań.
Podpisane podczas konferencji porozumienie na razie jest tylko intencją, wyrażeniem woli współpracy pomiędzy samorządem, skupiającą przedsiębiorców Świętokrzyską Izbą Gospodarczą, a jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk. Czy i jak będzie realizowane – pokaże czas.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia