„A życie się toczy…”. Konkurs Fotograficzny Radia Ostrowiec

Radio Ostrowiec zaprasza wszystkich Słuchaczy do udziału w III edycji Konkursu Fotograficznego. W tym roku chcemy zaproponować Wam temat „A życie się toczy…”. Letnia pogoda, wypoczynek, wakacje to czas kiedy łatwiej nam dostrzec to, co nas otacza. Ludzie w pracy, zakupy na targowisku, ćwiczenia w domu, przygotowywanie obiadu, składanie modeli, jadące samochody, prace polowe, spacer z psem, dzieci na placu zabaw. Życie toczy się wszędzie. Wystarczy dostrzec urok chwili i zatrzymać ją na dłużej naciskając migawkę.

Zdjęcia należy wysyłać na e:mail: foto@radioostrowiec.pl z krótkim opisem oraz wypełnionym oświadczeniem, którego treść podana jest w Regulaminie konkursu fotograficznego „A życie się toczy” zamieszczonym poniżej.

Na zakończenie każdego tygodnia spośród nadesłanych zdjęć wybierać będziemy „Zdjęcie tygodnia”. Spośród „Zdjęć tygodnia” na zakończenie wakacji wybierzemy „Zdjęcie wakacji”, którego autor otrzyma nagrodę główną. Nagrodzimy także laureatów II i III miejsca.

Do zabawy zapraszamy także naszych Słuchaczy. To od Was będzie zależało, które zdjęcia otrzymają wyróżnienia internautów uruchomimy bowiem głosowanie internetowe.

Zapraszamy do zabawy…

Konkurs fotograficzny „A życie się toczy” startuje 1 lipca 2019 r.

REGULAMIN KONKURSU FOTO 2019

Oświadczam, że przesłane przeze mnie zdjęcia nie naruszają dóbr i praw osób trzecich, że posiadam pełnię praw autorskich do nadesłanych fotografii i przenoszę je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do nadesłanych zdjęć na rzecz Organizatora na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, wykorzystywanie techniką drukarską i cyfrową, wystawianie, udostępnianie na stronach internetowych oraz na radiowym Facebooku, we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu – imię i nazwisko”. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z promocją Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.833 z późn. zm.)

                                                                             Zdjęcie tygodnia 1

Drugi tydzień – nadesłane zdjęcia

Podziel się