Małgorzata Stafijowska ponownie przewodniczącą Konwentu Dyrektorów PUP w Świętokrzyskiem

fot. Facebook Małgorzaty Stafijowskiej

Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim została we wtorek, 14 maja po raz drugi wybrana na przewodniczącą Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Świętokrzyskiego.

Gremium realizuje zadania mające wpływ na podniesienie standardów i efektywności działania urzędów pracy w Świętokrzyskiem. Za wyborem Stafijowskiej opowiedzieli się wszyscy dyrektorzy powiatowych urzędów pracy w województwie.

– Kolejne pięć lat dla mnie to przede wszystkim misja pozyskiwania środków na rzecz osób młodych. Chcielibyśmy zatrzymać w województwie świętokrzyskim osoby młode i zapewnić im warunki do znalezienia tutaj pracy – mówi Małgorzata Stafijowska, która od września 2022 roku jest również przewodniczącą Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów PUP, które w wymiarze ogólnopolskim i międzynarodowym reprezentuje urzędy pracy, inicjuje działania na rzecz rozwoju rynku pracy i opiniuje rządowe projekty ustaw.

– Przedłużona została moja kadencja do października, ponieważ czekamy na wybory regionalnych dyrektorów urzędów pracy, dlatego dalej sprawuję ten mandat – informuje Małgorzata Stafijowska.

Małgorzata Stafijowska od 1995 roku związana jest z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowcu, a od 2019 roku pełni funkcję dyrektorki, wcześniej była wicedyrektorką oraz kierowniczką centrum aktywizacji zawodowej. W tegorocznych wyborach samorządowych została wybrana radną Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

/mor/

Ważne wydarzenia