Radni miejscy mają dziś uchwalić budżet na rok

Po raz ostatni w tym roku spotkają się na sesji radni miejscy. W porządku obrad 27 uchwał, w tym projekt budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2024 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-29.

– Budżet po stronie wydatków sięga 418 milionów czyli takiej kwoty, której jeszcze w Ostrowcu nie było. Z tego 113 milionów ma zostać przeznaczone na wydatki majątkowe. Poziom wydatków bieżących to 305 milionów złotych i odpowiada mniej więcej budżetowi z tego roku po zmianach – mówi Sławomir Kijak, skarbnik miasta. Deficyt, jak dodaje, wynieść ma w przyszłym roku 56 milionów złotych.

– W przypadku gminy Ostrowiec ten deficyt nie jest groźny. W tym roku ten deficyt też mieliśmy wysoki bo 33 miliony, który nie wpływa na poziom zadłużenia. Zakładamy, że w nowym roku budżetowym weźmiemy 33 miliony kredytów i pożyczek, które pokryją wydatki inwestycyjne – mówi Sławomir Kijak.

Projekt budżetu zakłada, że oświata oświata kosztować gminę będzie w przyszłym roku 96,5 milionów złotych, przy subwencji oświatowej w wysokości 53 milionów złotych. Pomoc społeczna, finansowana głównie z pieniędzy rządowych, ma kosztować 25 milionów, przy czym do tego zdania samorząd dokłada 15 milionów złotych ze środków własnych. Największą pozycją po stronie wydatków, oszacowaną na ponad 100 milionów, jest jednak transport.

– Transport i drogi, ten segment pochłonie najwięcej środków. To budowa dróg i ścieżek rowerowych, ale też czwarty etap transportu zbiorowego, który zawiera  dokupienie kolejnych mniejszych autobusów dla MZK. Realizację czwartego etapu „Ekologicznego transportu miejskiego” ma w przyszłym roku kosztować 20 milionów złotych, z czego 12 milionów czyli 61 procent pochodzi z dotacji – informuje skarbnik Kijak.

Największymi inwestycjami w przyszłym roku ma być budowa PSZOKu (ponad 18 milionów złotych) oraz Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych w CKU (20 milionów). Większość wydatków na te oba zadania będą finansowane w 2024 roku. Ponad 10 milionów pochłonie warte ponad 25 milionów inwestycje w tereny inwestycyjne w rejonie ulicy Samsonowicza.Przyszłorocznym budżetem radni zajmą się pod koniec sesji,. Wcześniej wiele uchwał organizacyjnych. Przyjęte mają zostać także 3 ważne dokumenty – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy, Rowerowy Plan dla Ostrowca oraz Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców. Sesja rozpocznie się o godzinie 14.00 i jak zawsze będzie ją można śledzić w internecie.

/mag/

Ważne wydarzenia