Emerytury i renty z ZUS jeszcze przed świętami

Emeryci i renciści swoje świadczenia, które wypłaca im Zakład Ubezpieczeń Społecznych, otrzymują 25. dnia każdego miesiąca. W grudniu otrzymają je przed świętami – zapowiada Paweł Szkalej, rzecznik prasowy świętokrzyskiego oddziału.

– Jeżeli dzień wypłaty jest dniem świątecznym to takie wypłaty przekazywane są kilka dni wcześniej, zarówno do banku, jak i na pocztę, tak, żeby listonosze mogli je doręczyć do naszych świadczeniobiorców – dodaje.
Świadczenia z terminem płatności wyznaczonym na 25 grudnia, doręczane przez listonoszy miały trafić na pocztę 19 grudnia, a przekazywane do banku mają zostać przelane 21 grudnia. – Tym wszystkim, którzy świadczenie pobierają przez listonosza przypominamy, że zawsze jest możliwość zmiany sposobu doręczania, żeby otrzymywać je przez przekaz bankowy i my zawsze zachęcamy, żeby rozważyć taką bezpieczną formę – przypomina.

Do końca grudnia pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia 2024 roku. 22 grudnia ZUS przekaże środki na pocztę, a do banku 28 grudnia.

/mag/

Ważne wydarzenia