Kończą się zapasy krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do dawców krwi

fot. gov.pl

Kolejne apele o oddawanie krwi płyną ze strony Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

W czasie wakacji i pierwszych tygodni jesieni zazwyczaj krwi brakuje, bo dawcy korzystają z urlopów i wyjazdów. A z drugiej strony rośnie zapotrzebowanie na krew, ponieważ częściej dochodzi do zdarzeń drogowych, czy wypadków w rolnictwie.

– Bardzo brakuje nam grup 0Rh+, 0Rh- i ARh-, ale zapraszam wszystkich do oddawania krwi, ponieważ obecnie zapasy bardzo szybko topnieją – mówi Wojciech Markiewicz z RCKIK w Kielcach.

W Ostrowcu krew można oddać w oddziale terenowym, który znajduje się w wieżowcu dawnego MOMP-u przy ulicy Świętokrzyskiej 22. Honorowy krwiodawca po oddaniu krwi otrzymuje dwa dni wolnego od pracy lub nauki, 9 czekolad i zwrot kosztów dojazdu do najbliższego oddziału krwiodawstwa.
Oddział terenowy w Ostrowcu jest czynny w dni robocze od godziny 7 rano.

/mjk/

Podziel się

Ważne wydarzenia