„Cyfrowa Edukacja” we Włoszech dla uczniów ostrowieckiego ZDZ-etu

20 uczniów klas II-III Niepublicznego Technikum im. T. Kościuszki w Ostrowcu Św. skorzystało z projektu ,,Cyfrowa edukacja” finansowanego z europejskiego Funduszu Społecznego. Młodzież miała okazję do nauki w jednej ze szkół językowych we Włoszech, w której poznawali tajniki nowoczesnych technologii informatycznych oraz doskonalili umiejętności językowe. Szkoła otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 111 tysięcy złotych!

Szkoła to nie tylko nauka, ale przede wszystkim przygotowanie do życia również tego zawodowego. To właśnie ta idea towarzyszyła projektowi ,,Cyfrowa Edukacja’, którego beneficjentem jest Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczniowie tej szkoły w ramach programu mogli wyjechać do Włoch i uczyć się w jednej z tamtejszych szkół językowych. Pobyt trwał tydzień, 20 uczniów wyjechało do Rimini w kwietniu, a do wyjazdu dobrze się przygotowali.

– Nasi uczniowie przed wyjazdem odbyli 20-godzinne szkolenie z języka włoskiego, które miało im ułatwić pobyt i porozumiewanie się. Natomiast od szkoły podstawowej uczą się języka angielskiego, a lekcje prowadzone były właśnie w języku angielskim – mówi Barbara Figura z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, koordynatorka projektu.

Uczniowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego na lekcjach we Włoszech oprócz języka doskonalili umiejętności informatyczne wspólnie z koleżankami i kolegami z Włoch.

– Głównym celem projektu ,,Cyfrowa Edukacja” był wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów, przede wszystkim takich jak: obsługa nowoczesnych narzędzi cyfrowych, narzędzi zdalnych, prezentacji multimedialnych, kompetencji językowych i społecznych – podkreśla Barbara Figura.

Wczoraj w ostrowieckim ZDZ-ecie podsumowano projekt „Cyfrowa Edukacja”. Gośćmi uroczystości byli m.in. włoscy partnerzy projektu. Na jego realizację placówka pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ponad 111 tys. zł.
A to nie koniec międzynarodowych wojaży uczniów ZDZ-etu. W nowym roku szkolnym kolejna grupa pojedzie do Włoch, a na zagraniczne staże u pracodawców mogą liczyć uczniowie kształcący się w zawodach technik logistyk, technik informatyk i technik usług fryzjerskich.

/Mor./

Ważne wydarzenia