Kolejne odcinki S74 idą do remontu

fot. GDDKiA Kielce

Jest szansa, że już 2027 roku pojedziemy przez województwo świętokrzyskie aż 110-kilometrowym nieprzerwanym ciągiem drogi ekspresowej S74.  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach otworzyła oferty firm zainteresowanych zaprojektowaniem i wybudowaniem trzech odcinków drogi w województwie świętokrzyskim o łącznej długości około 76 kilometrów. Oferty są niższe niż budżet inwestora.

Chodzi o odcinki od granicy z województwem łódzkim do Mniowa, od Cedzyny Do Łagowa oraz od Łagowa do Opatowa, gdzie budowana jest obwodnica. – Łącznie w tych trzech postępowaniach przetargowych złożone zostały 33 oferty. Wszystkie zaproponowane kwoty są niższe od tych, jakie przeznaczyliśmy na realizację poszczególnych inwestycji. Ich łączny koszt to prawie 4 miliardy złotych – mówi Małgorzata Pawelec-Buras, rzeczniczka kieleckiej GDDKiA.

Na realizację odcinka od granicy województwa do Mniowa inwestor przeznaczył 1 miliard 300 milionów złotych, a 10 firm złożyło oferty w przedziale od 1 miliarda do 1 miliarda 200 milionów złotych. 11 firm chce wybudować odcinek drogi Cedzyna – Łagów za kwoty od 1 miliarda 100 milionów do 1 miliarda 600 milionów, a GDDKiA zabezpieczyła 1 miliard 700 milionów złotych. Odcinek od Łagowa do Opatowa to już 12 ofert w przedziale od 632 do prawie 825 milionów złotych, a budżet inwestora to prawie 842 miliony.

– Komisje przetargowe przystępują do analizy ofert w celu wyłonienia wykonawców. Podpisanie umów na realizacje inwestycji planowane jest w drugiej połowie roku po zakończeniu postępowań przetargowych. Wyłonieni w przetargach wykonawcy będą mieli za zadanie zrealizowanie inwestycji w systemie projektuj i buduj w ciągu 39 miesięcy od podpisania umów, z wyłączeniem okresów zimowych – zapowiada rzeczniczka GDDKiA w Kielcach.

Realizowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych droga ekspresowa S74 połączy w przyszłości województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie i ułatwi dojazd do węzłów autostradowych w okolicach Łodzi.

Obecnie w regionie realizowane są trzy inne odcinki drogi Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód i tu roboty budowlane rozpoczną się w drugiej połowie roku i potrwają do 2025 roku. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka węzeł Kielce Zachód – Kielce i pod koniec tego roku ma zakończyć się uzyskaniem decyzji ZRID. Ta inwestycja potrwa do 2026 roku. Od marca budowana jest także obwodnica Opatowa. Gotowa ma być za niespełna dwa lata. GDDKiA przygotowuje się także do budowy kolejnego odcinka S74 Opatów – Nisko.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia