Konkurs na dyrektora liceum imienia Władysława Broniewskiego

Fot. archiwum

Do 11 maja Zarząd Powiatu Ostrowieckiego czeka na zgłoszenia kandydatów na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego numer III imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu.

Konkurs ogłoszono, ponieważ kończyła się kadencja obecnego dyrektora Roberta Wardy.

– Kandydat na dyrektora musi mieć wykształcenie wyższe, być nauczycielem mianowanym albo dyplomowanym, choć w tym wypadku nie jest to wymóg konieczny. Dyrektorem może być też osoba, która zajmowała stanowisko kierownicze przez co najmniej dwa lata. Musi mieć również studia z zakresu zarządzania oświatą albo stosowny kurs – informuje Mariusz Łata, naczelnik Wydziału Oświaty, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym.

Z kandydatami, których dokumentacja będzie prawidłowa pod względem formalnym rozmawiać będzie komisja konkursowa. Dyrektor na nową kadencję rozpoczynającą się we wrześniu, wybrany ma być do końca maja.

/sla/

Podziel się

Ważne wydarzenia