Można składać wnioski na dofinansowanie aktywizyzacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Fot. Anna Śledzińska

Od poniedziałku, 17 kwietnia Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu będzie przyjmował wnioski na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Pracodawcy mają możliwość otrzymania dofinansowania na staże, zwrot kosztów doposażenia stanowiska pracy. Osoby mające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

– Otrzymaliśmy 900 tysięcy złotych, to wystarczy na doposażenie 12 stanowisk pracy, dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez 6 osób i skierowanie 6 kolejnych na staże – mówi Małgorzata Stafijowska, dyrektor PUP w Ostrowcu.

Dodaje, że zainteresowanie zarówno pracodawców, jak i potencjalnych pracowników jest dość duże.

– Czas zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w ramach takiego dofinansowania wynosi 3 lata, więc jest to dość sługo okres – mówi Małgorzata Stafijowska.

Środki na ten rodzaj aktywizacji pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Procedura wypełnienia i złożenia wniosku jest opisana na stronie internetowej PUP. Pieniądze będą przyjmowane od 17 kwietnia do wyczerpania puli, lepiej więc złożyć dokumenty jak najszybciej.

Ostrowiecki urząd nadal czeka na informację kiedy i na jakich zasadach przyznawane będą pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego, a jest to ponad 5,5 miliona złotych na aktywizację osób bezrobotnych, w tym staże. Jest szansa, że wnioski będzie można składać w maju.

/sla/

Podziel się

Ważne wydarzenia