Ostrowiec bez dotacji na rozwój stref przemysłowych z Polskiego Ładu

Dotacje w ramach V edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład nie dla Ostrowca Świętokrzyskiego. Tym razem pieniądze przeznaczone były na rozwój stref przemysłowych, a samorządy mogły otrzymać potężne środki – 98 procent wartości inwestycji opiewających na nawet 100 i 250 milionów złotych.

Gmina Ostrowiec, która przygotowuje nowe tereny inwestycyjne w rejonie ulic Samsonowicza i Rudzkiej, złożyła wniosek na budowę tam ponad 5 km dróg z oświetleniem, kanalizacją deszczową, sanitarną, infrastrukturą wodociągową na kwotę 102 milionów złotych z wkładem własnym w wysokości 2 milionów 50 tysięcy złotych. – Posiadamy tam ponad 40 ha, które będziemy chcieli udostępniać potencjalnym inwestorom i chcieliśmy uporządkować te tereny. Niestety nie otrzymaliśmy na to zadanie środków zewnętrznych z tego programu – przyznaje Dominik Smoliński, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego.
Przypomina, że miasto rozstrzyga właśnie przetarg na budowę drogi do trzeciej bramy huty wraz z ulicami okalającymi nowe tereny inwestycyjne. Dotacja miała pozwolić na wybudowanie pozostałej części infrastruktury drogowej i technicznej. – Staraliśmy się przygotować projekt, który najbardziej odpowiadałby regułom konkursu i te wydawały nam się jasne. Nie ma żadnego regulaminu oceny tych wniosków, punktacji za spełnienie określonych kryteriów, więc nie wiemy dlaczego te środki trafiły do innych samorządów, a nie trafiły do Ostrowca – zaznacza.

Wiceprezydent Smoliński zapewnia, że projekt będzie realizowany, ale zapewne w dłuższym czasie i dzielony na etapy. Samorząd będzie też szukał innych źródeł finansowania.
Dotacje w łącznej kwocie ponad 5 miliardów złotych z Polskiego Ładu otrzymały w tym rozdaniu 52 samorządy i tylko dwa z województwa świętokrzyskiego. 100 milionów złotych trafi do powiatu starachowickiego na poprawę warunków obsługi i rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a 48 milionów do gminy Staszów na Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie.

/mag/

Podziel się

reklama

Ważne wydarzenia