Miasto zleci organizacjom pozarządowym zadania za 2,5 miliona złotych

2,5 miliona złotych gmina Ostrowiec zamierza przeznaczyć w przyszłym roku na zadania zlecone organizacjom pozarządowym. W spotkaniu, które zostało wczoraj zorganizowane w temacie współpracy samorządu z takimi podmiotami, uczestniczyli przedstawiciele 70 stowarzyszeń i fundacji.

– Ten budżet będzie w ciągu roku najpewniej zwiększany. W tym roku przeznaczyliśmy na ten cel już 2 miliony 600 tysięcy i zawarliśmy największą, jak dotąd liczbę umów, bo aż 54. Przyznaliśmy tez 12 grantów i w tym roku jeszcze jeden lub dwa granty zostaną zawarte – zapowiada Jan Bernard Malinowski, naczelnik wydziału edukacji Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Miasto, tak jak w tym roku, zamierza powierzyć organizacjom zadania w sześciu różnych obszarach. To ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, przeciwdziałanie patologiom społecznym, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz rozwój sportu.

Konkursy na zadania, jakie gmina zamierza zlecać organizacjom pozarządowym w przyszłym roku, mają być ogłaszane w grudniu.

/mag/

Podziel się

reklama

Ważne wydarzenia