Wykonawca rozbudowy drogi 754 w Ostrowcu gotowy do rozpoczęcia inwestycji

Jeszcze jesienią rozpocznie się rozbudowa drogi 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim od Ronda Powstania Styczniowego do skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II wraz z budową nowego pylonowego mostu na rzece Kamiennej. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach podpisał dziś umowę z wykonawcą inwestycji, firmą Mota-Engil Central Europe.

– Jesteśmy gotowi do szybkiego rozpoczęcia realizacji zadania i chcielibyśmy jak najlepiej wykorzystać czas, żeby ruszyć z budową tej ważnej dla mieszkańców regionu drogi. Teraz już trwają uzgodnienia dotyczące ostatecznego harmonogramu robót oraz ustalenia związane z organizacją ruchu – informuje Radio Ostrowiec Tomasz Banaś, rzecznik prasowy Mota-Engil Central Europe.

Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego przypominał podczas uroczystego podpisania umowy, że firma inwestycję ma wykonać do listopada 2024 roku. – Cieszę się, że doszło do podpisania tej umowy – mówił. Magdalena Zieleń, radna wojewódzka z Ostrowca Świętokrzyskiego podkreślała, że droga do tego była długa i trudna. – To zadanie było zapisane w budżecie województwa świętokrzyskiego już w 2014 roku, ale nie były wtedy zabezpieczone środki na realizację tej inwestycji – przypomniała.
Samorząd województwa na realizację inwestycji o wartości blisko 137 milionów złotych pozyskał 87 milionów dofinansowania z tak zwanego Polskiego Ładu. Pozostałą kwotę zabezpieczył w budżecie. Po tym, jak unieważniony został pierwszy przetarg na realizację inwestycji i okazało się, że najtańsza oferta przekraczała wielkość zaplanowanych środków, radni zdecydowali o dołożeniu  brakujących blisko 48 milionów złotych.

Inwestycja obejmuje przebudowę blisko 2 kilometrów drogi wojewódzkiej w centrum Ostrowca. – W zakresie zadania jest budowa nowego mostu na rzece Kamiennej, budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Słowackiego, Denkowska, Okólna, budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Denkowskiej i Głogowskiego. Zostaną wybudowane skrzyżowania z sygnalizacją świetlną u zbiegu ulic Radwana i Polnej, Radwana i Alei Jana Pawła II oraz Alei 3 Maja i Kilińskiego. Skrzyżowanie Alei 3 Maja z Młyńską będzie skrzyżowaniem bez sygnalizacji świetlnej – opowiada Jerzy Wrona, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Podkreśla, że inwestycja poprawi nie tylko układ komunikacyjny i bezpieczeństwo, ale także wizerunek miasta. Zwłaszcza nowy most pylonowy, nawiązujący do istniejącej kładki na rzece Kamiennej.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia