Przydrożne krzyże i kapliczki objęte specjalnym programem przez samorząd Waśniowa

Radio Ostrowiec

Dwa przydrożne krzyże w gminie Waśniów zostały poddane renowacji. Jeden z nich znajduje się przy drodze na wyjeździe z Waśniowa do Kielc, drugi stoi w Milejowicach.

Renowacje przydrożnych krzyży, kapliczek, figur świętych realizowane są przez waśniowski samorząd od kilku lat. Przy współpracy z mieszkańcami przygotowany został rejestr takich obiektów na terenie całej gminy. Tam gdzie było to możliwe ustalono historię ich powstania i określono zakres niezbędnych prac do wykonania. W sumie w rejestrze znalazło się 50 obiektów.
– Co roku po dwa, po trzy tego typu obiekty staramy się odtwarzać w zależności od środków jakie posiadamy w budżecie. zazwyczaj stoją na wylotach dróg, krzyżówkach, czy w miejscowościach, gdzie ówczesna społeczność chciała coś upamiętnić, np. zniesienie pańszczyzny, tragiczne wydarzenie, epidemie, czy ofiary walk – tłumaczy wójt Krzysztof Gajewski.
Obecnie remontowane przydrożne krzyże nie są wpisane do rejestru zabytków zatem ich renowacja nie wymagała zgody konserwatora zabytków. Krzyż w Waśniowie ma 237 lat, został postawiony w 1785 roku.
– To figura krzyża, która na zakończeniu ramion ma bogate, wykute w kamieniu zdobienia i wskazywała kierunek wyjazdu z Waśniowa do Nowej Słupi – mówi wójt gminy. Drugi remontowany obiekt w Milejowicach powstał w roku 1861. – To jest figura ukrzyżowanego Chrystusa i widnieje na nim napis „Nieogarnionemu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Jedynemu ten krzyż postawił Andrzej Orłowski – przypomina – wójt Gajewski.
W tym roku do remontu zgłoszonych było 14 obiektów. Wybrano te dwa z racji skali zniszczeń. Pierwszy krzyż uszkodzony został przez uderzenie pioruna, drugi przez spadający konar drzewa. Renowacje kosztować będą około 28 tysięcy zł.
Do tej pory samorząd odnowił już 12 podobnych obiektów.
/joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia