Miasto zbada jakość wód miejskich. Obradował w tej sprawie zespół kryzysowy

fot. FB/Jaroslaw Górczyński

Po katastrofie ekologicznej na Odrze prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego chce wiedzieć, jaka jest jakość miejskich wód. Wczoraj zwołał poświęcone tej sprawie posiedzenie zespołu kryzysowego.

W spotkaniu zespołu uczestniczyli także Andrzej Jabłoński, wicestarosta powiatu ostrowieckiego oraz szefowie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, Straży Miejskiej, Wydziału Spraw Obywatelskich i referatu ekologii w urzędzie miasta. Zapadły decyzje o wykonaniu dodatkowych badań wody w rzece Kamiennej, na Gutwinie, w Denkowie, Częstocicach i Parku Miejskim. Straż Miejska sprawdzi też czy nie dzieje się nic niepokojącego na dopływach Kamiennej w granicach miasta i innych, nienależących do samorządu zbiornikach, czyli czy nie ma tam nowych wpustów czy kanałów. – Działamy zapobiegawczo, bo lepiej dmuchać na zimne. Mamy pracowników wykształconych i przygotowanych do takich akcji, więc te działania i badania będą, jestem przekonany,  przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Myślę, że takie działania muszą wejść w rutynę i musimy zwiększyć nadzór także w tym zakresie, wykształtować w sobie nowy nawyk. Dbałość o środowisko i ekosystem powinny nam już towarzyszyć każdego dnia – mówi Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego.

Badania jakości wody wykonana laboratorium Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. Prezes Artur Łakomiec podkreśla, że laboratorium jest certyfikowane. -Nasze badania są miarodajne i niepodważalne w skali Unii Europejskiej. Cały proces, wszelkiego rodzaju techniki poboru próbek, wykonywania samych badań są nadzorowane. Raz w roku jesteśmy audytowani i potwierdzana jest skuteczność naszych badań – wyjaśnia.

Laboratorium spółki jakość wody w rzece Kamiennej bada raz na kwartał, teraz ma wykonywać takie badania częściej. Surowym kontrolom poddawana jest oczyszczona w oczyszczalni woda pościekowa, wpuszczana do tej rzeki. – Badamy rzekę w odległości 20 metrów od strefy zrzutu wody i 20 metrów za wyrzutem na ulicy Mostowej przy oczyszczalni – zapewnia prezes Łakomiec, podkreślając, że szczegółowo kontrolowany jest także sam proces oczyszczania ścieków, a nie tylko rzeka. Bezpieczne, jak dodaje, jest także ujęcie wody pitnej, bo pochodzi ze studni głębinowej, a woda jest badana częściej niż wymagają tego przepisy – 300-400 razy w roku.

Prezydent Jarosław Gorczyński wyjaśnia, że miasto musi być przygotowane na każdy scenariusz, dlatego – wspólnie z powiatem – przygotują też rejestr studni głębinowych, z których wodę do własnych celów pobierają sami mieszkańcy. -Zgodnie z prezpisami takie studnie są zgłaszane i taką wiedzą dysponuje sanepid, natomiast uważamy, że taką informacją powinien mieć także samorząd, żeby w razie potrzeby szybko reagować – zaznacza prezydent Ostrowca.

/mag/

Podziel się

reklama

Ważne wydarzenia